Quan sát bức ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: Những người trong ảnh đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Những người trong ảnh đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát những hình ảnh trên em thấy, những người trong tranh đang thêu.

  • Tranh 1: Người phụ nữ đang thêu hoa văn cho một chiếc áo dài
  • Tranh 2: Mọi người đang thêu một bức tranh bằng chữ hán.
  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021