Đoạn thơ dưới đây tả sự vật và con vật nào? Các sự vật, con vật được miêu tả bằng những từ ngữ nào?

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, trả lời câu hỏi, viết vào bảng nhóm.

  • Đoạn thơ dưới đây tả sự vật và con vật nào?

Những chị lúa phất phơ bím tóc

Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

Đàn cò áo trắng

Khiêng nắng

Qua sông

Cô gió chăn mây trên đồng

Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi

  • Các sự vật, con vật được miêu tả bằng những từ ngữ nào?
  • Cách gọi và tả sự vật, con vật như vậy có gì hay?
Tên sự vật, con vậtCách gọi tênCách tả
M. lúachịphất phơ bím tóc

Bài làm:

Tên sự vật, con vậtCách gọi tênCách tả
Lúachịphất phơ bím tóc
Trecậubá vai nhau thì thầm đứng học
Đàn còáo trắng
Gióchăn mây
Mặt trờibácđạp xe qua ngọn núi

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021