Hỏi người thân về những lợi ích mà khoa học mang lại cho con người

  • 1 Đánh giá

2. Hỏi người thân về những lợi ích mà khoa học mang lại cho con người

Bài làm:

Những lợi ích mà khoa học mang lại cho con người là:

  • Nhờ khoa học, có nhiều loại máy móc được tạo ra, giúp cho con người đỡ vất vả hơn.
  • Nhờ khoa học, cách chữa bệnh ngày càng tốt hơn làm cho con người thêm khoẻ mạnh, sống lâu.
  • Nhờ khoa học, những thứ hàng hoá phục vụ đời sống ngày càng nhiều làm cho cuộc sống thêm đầy đù, thêm sung sướng…

=> Khoa học làm cho đời sống con người ngày càng văn minh tiến bộ hơn.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021