Dựa vào câu chuyện Người đi săn và con vượn, tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh dưới đây

  • 1 Đánh giá

2. Dựa vào câu chuyện Người đi săn và con vượn, tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh dưới đây

a. Trước khi chết, vượn mẹ vắt sữa vào một cái lá to để lại cho con.

b. Người thợ săn ân hận, bẻ gãy nỏ, không bao giờ đi săn nữa.

c. Một lần, bác ta bắn trúng một con vượn mẹ đang ôm con.

d. Có một người săn bắn rất tài.

Bài làm:

Câu văn phù hợp với mỗi tranh trên là:

  • Tranh 1- d. Có một người săn bắn rất tài.
  • Tranh 2 - c. Một lần, bác ta bắn trúng một con vượn mẹ đang ôm con.
  • Tranh 3 - a. Trước khi chết, vượn mẹ vắt sữa vào một cái lá to để lại cho con.
  • Tranh 4- b. Người thợ săn ân hận, bẻ gãy nỏ, không bao giờ đi săn nữa.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021