Bức tranh vẽ cảnh gì? Mọi người trong tranh đang làm gì? Tìm một từ để nói về tình cảm của hai ông cháu.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Bức tranh vẽ cảnh gì?
  • Mọi người trong tranh đang làm gì?
  • Tìm một từ để nói về tình cảm của hai ông cháu.

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

  • Bức tranh vẽ cảnh hai ông cháu đang đứng trong sân trường vắng vẻ.
  • Trong bức tranh, người ông bế người cháu, còn người cháu tay cầm dùi trống để đánh vào chiếc trống trường đang treo ở trên cao.
  • Một từ để nói về tình cảm của hai ông cháu là: thương yêu.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021