Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây.

  • 1 Đánh giá

4. Cùng thực hiện nhiệm vụ

a. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây.

b. Tìm những từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh ở bài tập a.

M: Tàu dừa như chiếc lược chải vào mây xanh.

Bài làm:

a. Quả dừa - đàn lợn con

Tàu dừa - chiếc lược

b. Quả dừa hệt như đàn lợn con

Tàu dừa như thể chiếc lược.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021