Vì sao Trần Quốc Khái được gọi là ông tổ nghề thêu? Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ nhất đức tính của Trần Quốc Khái?

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng:

Câu 1: Vì sao Trần Quốc Khái được gọi là ông tổ nghề thêu?

a. Vì ông đã thêu bức trướng có ba chữ “Phật trong lòng”.

b. Vì ông đã nhập tâm cách thêu và làm lọng của Trung Quốc truyền dạy cho dân ta đầu tiên.

c. Vì ông được vua Trung Quốc khen là người có tài, ban cho bức trướng thêu.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đủ những đức tính của Trần Quốc Khải?

a. Rất ham học, học ở mọi lúc, mọi nơi.

b. Rất thông minh, đã ứng phó được mọi tình huống.

c. Rất ham học và thông minh, đã tự học được nghề thêu và làm lọng đem về truyền dạy cho dân.

Bài làm:

Câu 1: Vì sao Trần Quốc Khái được gọi là ông tổ nghề thêu?

Đáp án: b. Vì ông đã nhập tâm cách thêu và làm lọng của Trung Quốc truyền dạy cho dân ta đầu tiên.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đủ những đức tính của Trần Quốc Khải?

Đáp án: c. Rất ham học và thông minh, đã tự học được nghề thêu và làm lọng đem về truyền dạy cho dân.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021