Hãy kể lại hành động dũng cảm của một người mà em biết

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Hãy kể lại hành động dũng cảm của một người mà em biết

Bài làm:

Ví dụ:

Trong một lần lũ lụt ở miền Trung, em đã thấy anh công an tên Cường đã dũng cảm bơi ra giữa dòng nước lớn chảy xiết để cứu lấy một cậu thanh niên đang vùng vẫy giữa dòng nước. Thật may, cả anh và cậu thanh niên đều đã vào bờ bình an.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021