Giải bài 21B: Tài trí đất Việt

  • 1 Đánh giá

Giải bài 21B: Tài trí đất Việt - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

  • Cậu bé đang làm gì?
  • Bức tranh tương ứng với nội dung đoạn nào trong câu chuyện ông tổ nghề thêu?
  • Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Ông tổ nghề thêu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nối cột A với B theo nội dung câu chuyện Ông tổ nghề thêu

=> Xem hướng dẫn giải

3 - 4. Kể chuyện, thi kể chuyện

5. Luyện tập phân biệt phép nhân hoá

a. Đọc bài thơ: Ông trời bật lửa (trang 25 sgk)

b. Thảo luận để tìm từ điền vào các ô thích hợp trong bảng nhóm:

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe - viết đoạn 1 trong bài Ông tổ nghề thêu (từ đầu đến triều đình nhà Lê)

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi: Tìm nhanh âm đầu hoặc dấu thanh

a. Điền vào chỗ trống ch hoặc tr

Trần Quốc Khái thông minh, ...ăm chỉ học tập nên đã ...ở thành tiến sĩ, làm quan to ...ong ...iều đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, ...ước thử thách của vua nước láng giềng, ông đã xử ...í rất giỏi làm ...o mọi người phải kính ...ọng. Ông còn nhanh ...í học được nghề thêu của người trung Quốc để ...uyền lại ...o nhân dân.

b. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã trên các chữ in đậm.

Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nho ông đa nôi tiếng thông minh. Năm 26 tuôi, ông đô tiến si. Ông đọc nhiều, hỉêu rộng, làm việc rất cần mân. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sư, địa lí, văn học..., sáng tác ca thơ lân văn xuôi. Ồng được coi là một nhà bác học lớn nhất cua nước ta thời xưa.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021