Xếp từ vào nhóm thích hợp

  • 1 Đánh giá

4. Xếp từ vào nhóm thích hợp.

Đọc các từ sau: bố / ba, má / mẹ, trái / quả, bông / hoa, dứa / thơm / khóm, mì/sắn, ngan/vịt xiêm, lợn/heo.

Thảo luận để chọn và gắn vào bảng nhóm các thẻ ghi từ ngữ được dùng ở mỗi miền:

Từ dùng ở miền BắcTừ dùng ở miền Nam
M. bốM. ba

Bài làm:

Từ dùng ở miền BắcTừ dùng ở miền Nam

M. bố

mẹ

quả

hoa

dứa

sắn

ngan

lợn

M. ba

trái

bông

thơm/ khóm

sắn

vịt xiêm

heo

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài VNEN tiếng Việt 3