Những câu nào dưới đây nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Những câu nào dưới đây nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?

a. Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

b. Chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: trái đất. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta.

c. Tôi không thế rời khỏi Nha Trang này để sông ở nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.

Bài làm:

Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh là:

Đáp án: a. Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021