Giải bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu

  • 1 Đánh giá

Giải bài 30B: Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 99. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cả lớp hát bài hát về bạn bè năm châu

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể tiếp nôi từng đoạn câu chuyện Gặp gỡ ở Lúc -xăm-bua dựa vào các gợi ý sau:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?"

a. Voi uống nước bằng vòi.

b. Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c. Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Hỏi - đáp để trả lời các câu hỏi sau:

Hỏi: Hằng ngày, em viết bài bằng gì?

Đáp: ....

Hỏi: Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì?

Đáp: ....

Hỏi: Cá thở bằng gì?

Đáp: ....

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

2. Điền vào chỗ trống:

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:

a. (triều, chiều): buổi ......; thuỷ ..........; ....... đình; ........ chuộng; ngược ......... ; .......... cao

b. (hếch, hết): ....... giờ; mũi ...... ; hỏng ........ (lệch, lệt): ....... bệt; chênh .......

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặt câu

Chọn hai từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở hoạt động 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 201 lượt xem