Giải bài 23A: Trò ảo thuật thật là hay

  • 1 Đánh giá

Giải bài 23A: Trò ảo thuật thật là hay - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 39. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng xem ảnh và trả lời các câu hỏi

  • Những người trong ảnh làm gì?
  • Những người này có tài gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Nghe thầy cô đọc câu chuyện sau:

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc câu

5. Luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi sau:

Vì sao chú Lý đến biểu diễn trò ảo thuật ở nhà của hai chị em Xô-phi?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hai chị em Xô -phi đã làm gì để giúp nhà ảo thuật? Đọc đoạn 2 rồi chọn ý trả lời đúng

a. Mua vé vào xem nhà ảo thuật biểu diễn.

b. Mua sữa cho nhà ảo thuật.

c. Mang đồ đạc của nhà ảo thuật đến rạp xiếc.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Vì sao hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp?

3. Đọc đoạn 4, mỗi em kế về một trò ảo thuật mà chú Lý đã diễn cho hai chị em Xô-phi xem ở nhà.

4. Theo em, chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Nghe người thân kể một bộ phim, tiết mục xiếc, chèo, kịch.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem