Giải bài 35C: Ôn tập 3

  • 1 Đánh giá

Giải bài 35B: Ôn tập 3 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 3 tập 2 trang 143. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Học sinh cùng nhau hát một bài hát về cây

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thi tìm nhanh các từ ngữ về chủ điểm "Bảo vệ tổ quốc" và sáng tạo"

Bảo vệ tổ quốc

- Từ cùng nghĩa với tổ quốc: non sông, ....

- Từ ngữa chỉ hoạt động bảo vệ Tổ quốc: tuần tra, .....

Sáng tạo

- Từ ngữ chỉ tri thức: giáo sư, .....

- Từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức: nghiên cứu khoa học, .....

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc bài văn sau: Cây gạo

2. Dựa theo nội dung bài học, chọn ý trả lời đúng

Câu 1. Mục đích chính của bài văn là tả sự vật nào?

a. Tả cây gạo. b. Tả chim. c. Tả cả cây gạo và chim.

Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào?

a. Vào mùa hoa. b. Vào mùa xuân. c. Vào 2 mùa kế tiếp.

Câu 3. Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh?

a. 1 hình ảnh. b. 2 hình ảnh. c. 3 hình ảnh.

Câu 4. Những sự vật nào trong đoạn văn trên được nhân hoá?

a. Chỉ có cây gạo được nhân hoá.

b. Chỉ có cây gạo và chim được nhân hoá.

c. Cả cây gạo, chim chóc và con dò đều được nhân hoá.

Câu 5. Trong câu “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim”, tác giả nhân hoá cây gạo bằng cách nào?

a. Dùng một từ vốn chỉ hoạt động của người để nói về cây gạo.

b. Gọi cây gạo bằng một từ vốn để gọi người.

c. Nói với cây gạo như nói với người.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Viết vào vở đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về một trò chơi hoặc cuộc thi đấu thể thao em đã được xem

=> Xem hướng dẫn giải


  • 78 lượt xem