Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo

  • 1 Đánh giá

Giải bài 24B: Người chiến sĩ tình báo - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 66. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức ảnh và lời giới thiệu sau:

Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ (1928 - 2002) là một chiến sĩ tình báo nổi tiếng hoạt động trong lòng địch trước ngày miền Nam giải phóng.

2-3-4. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài: "Hộp thư mật", luyện đọc và giải nghĩa.

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

Những chi tiết nào cho thấy cách ngụy trang hộp thư mật khéo léo của người liên lạc?

=> Xem hướng dẫn giải

Qua những vật có hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn nhủ chú Hai Long điều gì? Chọn ý đúng để trả lời:

a. Tình cảm yêu mến cua mình với chú Hai Long.

b. Tình yêu Tổ quốc của mình và lời chào chiến thắng.

c. Địa điểm của hộp thư mật lần sau.

=> Xem hướng dẫn giải

  • Nêu cách lấy thư và gửi báo cáo của chú Hai Long?
  • Vì sao chú Hai Long phải lấy thư và gửi báo cáo theo cách trẽn?

=> Xem hướng dẫn giải

Vì sao nói hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ tình bảo có ỷ nghĩa rất quan trọng dối với sự nghiệp báo vệ Tổ quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Bài văn muốn ca ngợi điều gì? Viết câu trả lời vào vở?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thầm đoạn văn "Cái áo của ba" (trang 68 sgk)

2. Tìm các phần mở bài, thân bài, kết bài trong bài "Chiếc áo của ba" viết kết quả vào phiếu học tập

Mở bài

- Từ đầu đến .......

- Cách mở bài: Mở bài theo kiểu

Thân bài

- Từ.......... đến ............

Các chi tiết thể hiện cách thức miêu tả cái áo:

+ Tả bao quát:.....................

+ Tả những bộ phận có đặc điểm cụ thể: ...............

+ Nêu công dụng và tình cảm với cái áo: ..................

Kết bài

- Phần còn lại

- Cách kết bài: kết bài theo kiểu...............

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài "Chiếc áo của ba"

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết một câu có hình ảnh nhân hóa và một câu có hình ảnh so sánh mà em thích vào vở

=> Xem hướng dẫn giải

5. Nói về hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em

=> Xem hướng dẫn giải

6. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Tìm hiểu, quan sát quyển sách Hướng dẫn học Tiếng Việt 5 và ghi lại kết quả quan sát được?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem