Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài "Chiếc áo của ba"

  • 1 Đánh giá

3. Tìm các hình ảnh so sánh và nhân hóa trong bài "Chiếc áo của ba"

Bài làm:

Các hình ảnh so sánh trong bài "Chiếc áo của ba":

  • Khâu đều đặn như khâu máy
  • Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong bộ đội duyệt binh
  • Cái cổ áo như hai cái lá non
  • Cái đầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thực sự.
  • Tôi chững chạc như một anh lính tí hon

Các hình ảnh nhân hóa trong bài "Chiếc áo của ba":

  • Chiếc áo sơ mi - là người bạn đồng hành quý báu.
  • Cái Măng -sét ôm khít lấy cổ tay tôi.
  • 194 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021