Chọn câu ca dao/ tục ngữ ở cột B nêu được truyền thông quý báu của dân tộc ta ở cột A

  • 1 Đánh giá

4. a. Chọn câu ca dao/ tục ngữ ở cột B nêu được truyền thông quý báu của dân tộc ta ở cột A

b. Trao đổi nội dung, ý nghĩa của mỗi câu tục ngữ, ca dao

Bài làm:

a. Nối:

b. Nội dung, ý nghĩa của mỗi câu ca dao, tục ngữ:

  • Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao: Câu này có ý nghĩa khuyên chúng ta nên sống đoàn kết một lòng đề tạo nên sức mạnh chống lại mọi khó khăn, nguy hiểm.
  • Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần: Câu ca dao khuyên bảo mỗi người phải biết quan tâm, yêu thương và đùm bọc lần nhau, nhất là lúc gian nan, hoạn nạn.
  • Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh: Đây là câu nói thể hiện truyền thống yêu nước của Phụ nữ Việt Nam đã được kiểm chứng qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
  • Có công mài sắt, có ngày nên kim: Câu tục ngữ khuyên chúng ta nên biết cố gắng, chăm chỉ, kiên trì thực hiện thỉ dù là công việc hay thử thách gian nan nhất ta cũng có thể vượt qua được một cách dễ dàng.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021