Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau:

 • Thế nào là kể chuyện?
 • Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?
 • Bài văn kể chuyện có cấu tạo như thế nào?

Bài làm:

a. Kể chuyện là kể một chuỗi sự việc có đầu, cuối; liên quan đến một hay một số nhân vật Mỗi câu chuyện nói một điều có ý nghĩa.

b. Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt:

 • Hành động của nhân vật .
 • Lời nói, ý nghĩ của nhân vật .
 • Những đặc điểm ngoại hình tiêu biểu .

c. Bài văn kể chuyện có cấu tạo 3 phần :

 • Mở đầu: mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Thân bài: Diễn biến của câu chuyện.
 • Kết thúc: kết bài không mở rộng hoặc mở rộng.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021