Nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng trong đoạn văn em vừa viết:

  • 1 Đánh giá

4. Nêu tác dụng của từng dấu phẩy được dùng trong đoạn văn em vừa viết:

Tùng...tùng....tùng. Đó là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Các bạn học sinh từ các lớp chạy ùa ra sân chơi như đàn ong vỡ tổ vậy. Mỗi bạn nhanh chóng tìm cho mình một góc sân để chơi các trò chơi lí thú và bổ ích. Giữa sân trường, các bạn nữ chơi trò bịt mắt bắt dê. Cuối sân trường, các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi nhảy dây. Dưới gốc bàng, một tốp học sinh đang xúm lại cùng nhau đọc quyển truyện còn dang dở. Riêng em, em thích chơi đánh chuyền. Bởi vậy, sau mỗi giờ ra chơi, em cùng các bạn nữ trong nhóm rủ nhau ra bóng râm của cây xà cừ chơi đánh chuyền....

Bài làm:

Giữa sân trường, các bạn nữ chơi trò bịt mắt bắt dê.

=>Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

Cuối sân trường, các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi nhảy dây.

=>Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các vế trong câu ghép

Dưới gốc bàng, một tốp học sinh đang xúm lại cùng nhau đọc quyển truyện còn dang dở.

=>Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

Riêng em, em thích chơi đánh chuyền.

=>Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

Bởi vậy, sau mỗi giờ ra chơi, em cùng các bạn nữ trong nhóm rủ nhau ra bóng râm của cây xà cừ chơi đánh chuyền

=>Dấu phẩy dùng để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021