Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong Luật? Em đã thực hiện được những bổn phận gì của trẻ em? Còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện?

  • 1 Đánh giá

6. a. Nêu những bổn phận của trẻ em được quy định trong Luật?

b. Em đã thực hiện được những bổn phận gì của trẻ em? Còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng để thực hiện?

Bài làm:

a. Những bổn phận của trẻ em được quy định trong Luật là:

  • Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn....
  • Chăm chỉ học tập, rèn luyện
  • Yêu lao động, giúp đỡ gia đình
  • Sống khiêm tốn, có đạo đức tốt, tôn trọng pháp luật, kỉ luật...
  • Yêu quê hương, đất nước...

b. Bản thân em đã biết yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Cố gắng chăm chỉ học tập, sống có đạo đức, lễ phép với người lớn, hoà đồng với mọi người xung quanh...

Để thực hiện tốt bổn phận của trẻ em, em sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021