Nhớ viết "Cửa Sông" (4 khổ thơ cuối)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ viết "Cửa Sông" (4 khổ thơ cuối)

Bài làm:

Nơi biển tìm về với đất

Bằng con sóng nhớ bạc đầu

Chất muối hòa trong vị ngọt

Thành từng vùng nước lợ nông sâu

Nơi cá đối vào đẻ trứng

Nơi tôm rảo đến búng càng

Cần câu uốn cong lưỡi sóng

Thuyền ai lấp lóa đêm trăng

Nơi con tàu chào mặt đất

Còi nhân lên khúc giã từ

Cửa sông tiễn người ra biển

Mây trắng lành như phong thư

Dù giáp mặt cùng biển rộng

Cửa sông chẳng dứt cội nguồn

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng... nhớ một vùng núi non...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2