Dựa theo lời kể của thầy cô và các tranh vẽ dưới đây, tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện ông Nguyễn Khoa Đăng?

  • 1 Đánh giá

3 -4: Đọc lời giới thiệu sau và nghe thầy cô kể chuyện ông Nguyễn Khoa Đăng

5. Dựa theo lời kể của thầy cô và các tranh vẽ dưới đây, tiếp nối nhau kể từng đoạn câu chuyện ông Nguyễn Khoa Đăng?

Bài làm:

  • Tranh 1: Một hôm, có anh hàng dầu gánh hàng ra chợ bán. Mãi bán nên bị trộm lấy mất tiền. Anh hàng dầu nhớ hồi nãy có người mù quanh quẩn, anh đoán là hắn lấy. Hai bên xô xát, lính bắt giải lên quan.
  • Tranh 2: Quan đã giải quyết: Quan sai người múc một chậu nước bỏ số tiền vào, một lát sau thấy trên mặt nước có váng dầu. Người mù hết đường chối cãi đành nhận lỗi.
  • Tranh 3: Hồi ấy có bọn cướp chuyên đón đường cướp của. Để bắt bọn cướp, ông sai làm một loại hòm gỗ kín có lỗ thông hơi, có khóa bên trong. Ông tuyển một số võ sĩ, đem theo vũ khí ngồi trong hòm rồi phao tin có quan ở Bắc về cùng những hòm của quý.
  • Tranh 4: Bọn cướp được hí hửng mang hòm về sào huyệt nhưng vừa đặt xuống, các võ sĩ đã xông ra bắt bọn cướp và đưa đi khai khẩn đất hoang ở biên giới, lập ra những đồn điền lớn. Sau đó ông đưa dân làng đến ở dọc hai bên đường khiến vùng rừng núi xưa vắng vẻ nay trở thành những xóm làng đông đúc, bình yên.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021