Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau:

CÁC KIỂU CẤU TẠO CÂU

VÍ DỤ

Câu đơn

Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

Câu ghép dùng từ nối

Câu ghép dùng một quan hệ từ

Câu ghép dùng cặp quan hệ từ

Tìm ví dụ cho mỗi ô, có thể lấy câu trong bài tập đọc hoặc em tự đặt câu. Viết vào vở hoặc phiếu học tập

Bài làm:

CÁC KIỂU CẤU TẠO CÂU

VÍ DỤ

Câu đơn

Hôm nay, Hoa đi học

Câu ghép

Câu ghép không dùng từ nối

Sáng nay, em đi học, mẹ đi làm

Câu ghép dùng từ nối

Câu ghép dùng một quan hệ từ

Trời đang mưa nên em không thể đi chơi

Câu ghép dùng cặp quan hệ từ

Nếu em đạt học sinh giỏi thì bố sẽ thưởng em chiếc xe đạp

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021