Nghe thầy cô đọc và viết vào vở " Cô gái của tương lai"

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở " Cô gái của tương lai"

Bài làm:

Cô gái của tương lai

Qua một cuộc thi trên mạng in-tơ-nét, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên Thế kỉ năm 2000 (tổ chức tại Ốt- xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.

(Theo Hoàng Duy)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021