Kể tên ba bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua. Nêu dàn ý của một bài tập đọc nói trên.

 • 1 Đánh giá

3. a. Kể tên ba bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua.

b. Nêu dàn ý của một bài tập đọc nói trên.

Bài làm:

a. Ba bài tập đọc là văn miêu tả đã học ở trong 9 tuần vừa qua:

 • Phong cảnh đền Hùng
 • Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
 • Tranh làng Hồ

b. Dàn ý bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

 • Mở bài: Giới thiệu nguồn gốc hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (Cách mở bài trực tiếp).
 • Thân bài:
  • Miêu tả hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm.
  • Miêu tả hoạt động nấu cơm.
 • Kết bài: niềm tự hào của những người đoạt giải. (Kết bài không mở rộng).
 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021