Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? Tìm những chi tiết cho thấy: Các học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

 • 1 Đánh giá

2-3-4: Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?

(2) Tìm những chi tiết cho thấy:

 • Các học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.
 • Cụ giáo chu tôn trọng thầy cũ của mình

Bài làm:

 • Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để mừng thọ thầy, điều đó cho thấy họ rất quý mến, tôn trọng, người thầy giáo đã dạy dỗ họ khôn lớn, trưởng thành.
 • Những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu là:
  • Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy.
  • Các học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý.
  • Khi nghe cụ giáo Chu nói tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng, họ “đồng thanh dạ ran” và cùng đi theo thầy.
 • Những chi tiết cho thấy cụ giáo Chu tôn kính thầy cũ của mình:
  • Cụ giáo Chu chắp tay cung kính vái: Lạy thầy, Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy
  • Cụ giáo Chu và các học trò vái tạ cụ đồ già.

 • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021