Cùng chơi: "Ai tài lắp ghép?"

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: "Ai tài lắp ghép?"

Hai nhóm chơi, một bạn ở nhóm A nói một vế câu có từ "nếu", một bạn ở nhóm B phải nói vế câu tiếp theo có từ "thi".

Bài làm:

  • Nếu trời đổ mưa thì mẹ đang làm ngoài đồng sẽ ướt
  • Nếu em được học sinh giỏi thì bố mẹ sẽ thưởng
  • Nếu em là bác sĩ thì em sẽ chữa bệnh miễn phí cho người già và trẻ nhỏ.
  • Nếu em được đi chơi thì em sẽ đi Đà Lạt
  • Nếu em đi học muộn thì em sẽ bị cô giáo phạt...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2