Quan sát bức ảnh sau nói những điều em biết về bà Nguyễn Thị Định

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức ảnh sau nói những điều em biết về bà Nguyễn Thị Định

Bài làm:

Nguyễn Thị Định là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Năm 1936, bà được sự dìu dắt của người anh ruột là Nguyễn Văn Chẩn, bà tham gia phong trào Đông Dương đại hội như đi liên lạc, rải truyền đơn. Bà đã vận động bà con chống sự áp bức, bóc lột cường hào ở địa phương...

Ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà Nguyễn Thị Định được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 1968, Bà được nhận Giải thưởng Hòa bình Lenin của Liên Xô trao tặng.

Sau khi bà mất, đền thờ bà được lập tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm và nhiều nơi khác nữa.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021