Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

  • 1 Đánh giá

5. Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

Bài làm:

Câu chuyện "Vì muôn dân" nhằm ca ngợi tinh thần đoàn kết của dân tộc ta và ý chí đánh tan kẻ thù xâm lược, giữ yên bờ cõi, giang sơn gấm vóc của những người dân Việt Nam.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021