Viết vào vở tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng:

  • 1 Đánh giá

7. Viết vào vở tên các cơ quan, đơn vị sau đây cho đúng:

  • Nhà hát tuổi trẻ
  • Trường mầm non sao mai
  • Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Bài làm:

  • Nhà hát Tuổi trẻ
  • Trường Mầm non Sao Mai
  • Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021