Đọc thầm mẩu chuyện vui sau và tìm các tên riêng có trong mẩu chuyện trên và viết vào vở?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc thầm mẩu chuyện vui "Dân chơi đồ cổ" và tìm các tên riêng có trong mẩu chuyện trên và viết vào vở?

Bài làm:

Các tên riêng có trong truyện vui "Dân chơi đồ cổ" là:

  • Chu Văn Vương
  • Ngũ Đế
  • Cửu Phủ
  • Khương Thái Công
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2