Quan sát các bức tranh học sinh vẽ và những tấm ảnh chụp; nói điều em nghĩ về các bạn nhỏ

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức tranh học sinh vẽ và những tấm ảnh chụp; nói điều em nghĩ về các bạn nhỏ

Bài làm:

Quan sát các bức ảnh trên em thấy, các bạn nhỏ rất vô, hồn nhiên vui đùa và có những ước mơ thật trong sáng và giản dị.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2