Hỏi - đáp về nhân vật em yêu thích, hâm mộ, khâm phục, ...

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

1. Hỏi - đáp về nhân vật em yêu thích, hâm mộ, khâm phục.

M.

Hỏi: Trong những chuyện đã học ở lớp 5, bạn thích nhân vật nào nhất?

Đáp: Tôi thích Giang Văn Minh - sứ thần trong truyện Trí dũng song toàn

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Hỏi: Trong các nhân vật lịch sử, bạn hâm mộ ai nhất?

Đáp: Tôi khâm phúc anh hùng Trần Quốc Toản - người bóp nát quả cam.

Hỏi: Trong những người phụ nữ dũng cảm, bạn khâm phục ai nhất?

Đáp: Tôi khâm phục Nguyễn Thị Định - cô gái giả vờ bán cá để rải truyền đơn cho cách mạng.

Hỏi: Trong truyện Một vụ đắm tàu bạn thích nhân vật nào nhất?

Đáp: Tôi thích bạn Ma-ri-ô - cậu bé có đức hi sinh cao thượng

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021