Đọc câu chuyện: "Ai giỏi nhất" và chọn ý đúng nhất trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

2. Đọc câu chuyện "Ai nhanh nhất?" trang 46 sgk

b. Chọn ý đúng nhât đế trả lời câu hỏi:

b1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

A. Hai B. Ba C. Bốn

b2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

A. Lời nói B. Hành động C. Cả lời nói và hành động

b3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?

A. Khen ngợi Sóc thông minh và có tài trồng cây, gieo hạt.

B. Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc

C. Khuyên người ta tiết kiệm.

Bài làm:

b1. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?

=>Đáp án: C. Bốn

b2. Tính cách của các nhân vật được thể hiện qua những mặt nào?

=>Đáp án: C. Cả lời nói và hành động

b3. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?

=>Đáp án: B. Khuyên người ta biết lo xa và chăm chỉ làm việc

  • 282 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2