Thảo luận ý nghĩa của câu chuyện "lớp trưởng lớp tôi"

  • 1 Đánh giá

6. Thảo luận ý nghĩa của câu chuyện

Bài làm:

Câu chuyện "lớp trưởng lớp tôi" là câu chuyện khen ngợi một lớp trưởng nữ. Bạn ấy không chỉ vừa học giỏi, vừa chu đáo, xốc vác công việc của lớp, khiến các bạn nam trong lớp ai cũng nể phục. Thông qua đó, các bạn nữ cũng chứng tỏ cho các bạn nam thấy, bạn nữ cũng không thua kém gì bạn nam.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021