Những câu nói ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì? Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều gì?

  • 1 Đánh giá

(3) Những câu nói ngây thơ cho thấy con có ước mơ gì?

(4) Ước mơ của con gợi cho cha nhớ đến điều gì?

Bài làm:

(3) Những câu thơ của con cho thấy con có ước mơ được nhìn thấy nhà cửa, cây cối, con người ở phía chân trời xa lạ. Con khao khát hiểu biết mọi thứ trên đời và khám phá những điều chưa biết về biển, những điều chưa biết trong cuộc sống.

(4) Ước mơ của con gợi cho cha nhớ lại những ước mơ từ thời còn thơ của mình. Ngày ấy, cha cũng đã từng có những ước mơ như vậy

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021