Quan sát các bức ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: Mỗi bức ảnh cho em biết điều gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát các bức ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi: Mỗi bức ảnh cho em biết điều gì?

Bài làm:

Quan sát các bức ảnh em thấy:

  • Ảnh 1: Các chú cảnh sát biển thường xuyên luyện tập đế bảo vệ biển trời cua Tố quôc.
  • Ảnh 2: Các chú cảnh sát biển luôn tuần tra biển bất kế ngày hay đêm.
  • Ảnh 3: Những tàu, thuyền đánh bắt hải sản tấp nập trên vùng biển quê hương.
  • Ảnh 4: Các ngư dân kéo lưới đánh bắt hải sản, cung cấp thực phẩm cho mọi người.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021