Tìm tên riêng bị viết sai trông đoạn thơ và viết lại vào vở cho đúng

  • 1 Đánh giá

3. Tìm tên riêng bị viết sai trông đoạn thơ và viết lại vào vở cho đúng

Cửa gió Tùng Chinh

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn

Gió vù vù quất ngang cành bứa

Trông xa xa nhập nhòe ánh lửa

Vật vờ đầu núi sương sa.

Cửa gió này người xưa gọi

Ngã ba Cắt con suối hai chiều dâng lũ

Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, Pù xai hội tụ

Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh.

Bài làm:

  • Những từ bị viết sai trong đoạn thơ trên: Hai ngàn, Ngã ba, Pù mo, pù xai
  • Sửa lại cho đúng là: Hai Ngàn, Ngã Ba, Pù Mo, Pù Xai.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021