Dựa vào số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm 2004 - 2005

 • 1 Đánh giá

4. Dựa vào số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 - 2001 đến năm 2004 - 2005

a. Năm học 2000 - 2001

 • Số trường : 13 859
 • Số học sinh : 9 741 100
 • Số giáo viên : 355 900
 • Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số : 15,2%

b. Năm học 2001 -2002

 • Số trường : 13 903
 • Số học sinh : 9 315 300
 • Số giáo viên : 359 900
 • Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số : 15,8%

c. Năm học 2002 - 2003

 • Số trường : 14 163
 • Số học sinh : 8 815 700
 • Số giáo viên : 363 100
 • Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số : 16,7%

d. Năm học 2003 - 2004

 • Số trường : 14 346
 • Số học sinh : 8 346 000
 • Số giáo viên : 366 200
 • Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số : 17,7%

e. Năm học 2004 - 2005

 • Số trường : 14 518
 • Số học sinh : 7 744 800
 • Số giáo viên : 362 400
 • Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

( Theo Niên giám thống kê 2004)

Gợi ý: Bảng thống kê theo 5 năm học nêu với 4 số liệu. Như vậy, cần phải có 5 cột ngang và 6 cột dọc. Cột giao nhau trên cùng, góc trái được ghi:

Bài làm:

Năm học\ số liệuSố trườngSố học sinhSố giáo viênTỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số
2000 - 200113 8599 741 100355 90015,2%
2001 - 200213 9039 315 300359 90015,8%
2002 - 200314 1638 815 700363 10016,7%
2003 - 200414 3468 346 000366 20017,7%
2004 - 200514 5187 744 800362 40019,1%

 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021