Chơi trò chơi: Ai tài lắp ghép?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Ai tài lắp ghép?

Hai bạn chơi, bạn thứ nhất nói một vế câu ghép, bạn thứ hai nói về câu tiếp theo rồi đổi lượt. Ai nói sai hoặc dừng lại thì thua cuộc.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Nếu em đi học muộn thì mẹ em sẽ đánh em
  • Trời đổ mưa, mọi người vội vã tìm chỗ trú mưa
  • Trong lúc Ngọc làm toán thì Mai lại chơi điện thoại
  • Nếu toán là môn học về tự nhiên thì văn là môn học về xã hội.
  • Em đi học về, con chó chạy sà vào lòng em....
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021