Viết vào vở 4 câu với các nội dung sau đây, chú ý dùng dấu câu thích hợp:

  • 1 Đánh giá

3. Viết vào vở 4 câu với các nội dung sau đây, chú ý dùng dấu câu thích hợp:

a. Nhờ em (hoặc anh/chị) mở hộ cửa sổ.

b. Hỏi bố xem mấy giờ hai bố con đi thăm ông bà.

c. Thể hiện sự thán phục trước thành tích của bạn.

d. Thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng khi được mẹ tặng cho một món quà mà em ao ước từ lâu.

Bài làm:

a. Nhờ em (hoặc anh/chị) mở hộ cửa sổ.

  • Chị mở giúp em cánh cửa sổ với !
  • Anh ơi! Anh mở giúp em cánh cửa sổ với!

b. Hỏi bố xem mấy giờ hai bố con đi thăm ông bà.

  • Mai mấy giờ chúng ta đi thăm ông bà vậy bố?
  • Bố ơi! Ngày mai mấy giờ chúng ta đi thăm ông bà ?

c. Thể hiện sự thán phục trước thành tích của bạn.

  • Chao ôi! Bạn thực sự rất thông minh.
  • Gao! Mình quá thán phục thành tích học tập của bạn.

d. Thể hiện sự ngạc nhiên, vui mừng khi được mẹ tặng cho một món quà mà em ao ước từ lâu.

  • Ôi, chiếc cặp đẹp quá! Con cảm ơn mẹ.
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021