Thay nhau đối đáp hoàn chỉnh cuộc trò chuyện giữa hai cha con

  • 1 Đánh giá

(2) Thay nhau đối đáp hoàn chỉnh cuộc trò chuyện giữa hai cha con

Con: - Cha ơi!

Sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?

Bài làm:

Con: - Cha ơi!

Sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?

Cha: - Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa sẽ có cây, có cửa có nhà,

Nhưng nơi đó cha chưa hề đi đến

Con: - Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé. Để con đi…

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 2