Anh Lê giúp anh Thành việc gì? Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân tới nước?

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: (Sgk)

3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa:

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

  • Anh Lê giúp anh Thành việc gì?
  • Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn nghĩ tới dân tới nước?

Bài làm:

a. Anh Lê đã giúp anh Thành tìm một công việc ở Sài Gòn.

b. Tấm lòng của anh Thành luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước thể hiện qua những câu nói:

  • Chúng ta là đồng bào, cùng máu mủ da vàng với nhau. Nhưng... anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?
  • Vì anh với tôi... chúng ta là công dân nước Việt...

=> Trong những câu nói của anh Thành, anh đã luôn nhắc nhở anh Lê về hai tiếng “đồng bào" đầy thiêng liêng và xúc động, về dòng máu Việt Nam chảy trong mỗi người.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021