Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người

  • 1 Đánh giá

Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Cùng chơi: Ghép vế câu

Lấy bộ thẻ bìa ở thư viện lớp học. Mỗi thẻ bìa ghi một vế câu ghép được với một vế câu trong một thẻ bìa khác. Các nhóm nhanh chóng ghép các vế câu tạo thành câu ghép. Yêu cầu phải ghép hết các vế câu. Nhóm nào ghép đúng và nhanh thì thắng.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Các vế câu tron mối câu ghép sau được nối với nhau bằng những quan hệ từ nào?

a. Trời mưa nên Lan không đi chơi

b. Vì voi rất khỏe nền người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (tại, vì, nhờ)

a. .....thời tiết thuận lợi nên lúa tốt

b. ..... thời tiết không thuận lợi nên lúa xấu

c. Lúa gạo quý ..... ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong hai câu sau:

a. ..... con khỉ này rất nghịch ...... các anh bảo vệ thường phải cột dây

b. ...... mỏ chim bói cá rất dài ...... chúng bắt cá rất dễ dàng

=> Xem hướng dẫn giải

5. Thêm vào chỗ trống một quan hệ từ và vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép

a. Vì bạn Dũng không thuộc bài ..................

b. Do nó chủ quan ................

c. .................nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 114 lượt xem