Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân

  • 1 Đánh giá

Giải bài 20B: Trách nhiệm công dân - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 20. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Trao đổi, trả lời câu hỏi:

Mỗi công dân phải có trách nhiệm gì đối với đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4: Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chọn từng ô ở cột A thích hợp với mỗi ô ở cột B nói về những đóng góp to lớn của ông Thiện qua các thời kì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ?

3. Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Em hãy chọn và viết bài văn theo một trong các đề bài sau:

a. Tả một ca sĩ đang biểu diễn

b. Tả một người bạn của em

c. Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Kể một câu chuyện em đã nghe, đã đọc về một người sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 25 lượt xem