Mỗi công dân phải có trách nhiệm gì đối với đất nước?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Trao đổi, trả lời câu hỏi:

Mỗi công dân phải có trách nhiệm gì đối với đất nước?

Bài làm:

Mỗi công nhân phải có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước với tất cả tinh thần, trí lực và của cải vật chất.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021