Các trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì? Để tổ chức buổi liên hoan, cần chuẩn bị những việc gì? Chủ tịch Hội đồng tự quản đã phân công như thế nào? Hãy thuật lại diễn biến của buối liên hoan.

 • 1 Đánh giá

4. Đọc câu chuyện "một buổi sinh hoạt tập thể" và trả lời câu hỏi: (Trang 26 sgk)

(1) Các trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì?

(2) Để tổ chức buổi liên hoan, cần chuẩn bị những việc gì? Chủ tịch Hội đồng tự quản đã phân công như thế nào?

(3) Hãy thuật lại diễn biến của buối liên hoan.

Bài làm:

(1) Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11.

(2) Để tổ chức buổi liên hoan cần chuẩn bị:

 • Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa.
 • Báo tường.
 • Chương trình văn nghệ.

Chủ tịch Hội đồng tự quản đã phân công như sau:

 • Bánh kẹo, hoa quả, chén đĩa,… Tâm, Phượng và các bạn nữ.
 • Trang trí lớp học: Trung, Nam, Sơn.
 • Ra báo: Chủ bút Thủy Minh + ban biên tập. Cả lớp viết bài, vẽ hoặc sưu tầm.
 • Các tiết mục (dẫn chương trình – Thu Hương): Kịch câm – Tuấn Béo; Kéo đàn – Huyền Phương; Các tiết mục khác…

c. Diễn biến của buổi liên hoan như sau:

 • Mở đầu là chương trình văn nghệ. Thu Hương dẫn chương trình. Tuấn Béo biểu diễn kịch câm. Huyền Phương kéo đàn,…
 • Cuối cùng, thầy chủ nhiệm phát biểu khen báo tường của lớp hay, khen các tiết mục biểu diễn tự nhiên, buổi liên hoan tổ chức chu đáo.
 • Cả lớp ai cũng hài lòng, thấy gắn bó với nhau hơn.
 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021