Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Hai em nhỏ trong tranh đang chơi trò chơi gì? ở đâu?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

a. Hai em nhỏ trong tranh đang chơi trò chơi gì? ở đâu?

b. Tình huống trong tranh có gì nguy hiểm với hai em?

Bài làm:

Quan sát bức tranh em thấy:

a. Hai bạn nhỏ trong tranh đang chơi trò đánh chuyền trên đường ray của tàu hoả chạy.

b. Tình huống trong tranh cho thấy, hai bạn ngồi như vậy rất nguy hiểm khi tàu đang chạy tới gần với tốc độ cao.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021