Quan sát những bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi: Những người trong ảnh là ai? Họ đang làm gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát những bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi:

  • Những người trong ảnh là ai?
  • Họ đang làm gì?

Bài làm:

Quan sát các bức ảnh em thấy:

Những người trong ảnh chính là các cô chú công an, bộ đội, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và đội dân quân tự vệ.

Những hoạt động mà họ làm trong mỗi ảnh là:

  • Hình 1: Cảnh sát giao thông đang đi tuần tra trên đường
  • Hình 2: Cô công an đang phân luồng giao thông tránh ùn tắc
  • Hình 3: Bộ đội đang đắp đất đá ngăn lũ lụt cùng dân
  • Hình 4: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang dập tắt đám lửa
  • Hình 5: Cô cảnh sát giao thông dắt em nhỏ qua đường an toàn
  • Hình 6: Đội dân quân tự vệ giúp dân sơ tán khỏi vùng lũ lụt.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021