Cùng chơi: "giải ô chữ"

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Cùng chơi: "giải ô chữ"

Ô chữ đã được chuẩn bị sẵn trong bảng nhóm hoặc tờ giấy khổ to

a. Hàng ngang là những tiếng hoặc từ còn thiếu trong các câu sau:

(1) .... non dễ uốn

(2) .... già măng mọc

(3) .... lên ba, cả nhà học nói

(4) Trẻ .... như búo trên cành

(5) Trẻ em hôm nay, thế giới ngày .....

b. Ghi lại từ hàng dọc: .........

Bài làm:

Ô chữ hàng dọc là: TRẺ EM

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021